U-2B Heard! genomineerd voor K.F. Hein Stimuleringsprijs

U 2 B20 Heard 20prijs qe0tqmi

Jongeren met verschillende achtergronden, maar met hetzelfde doel: (kwetsbare) jongeren in Utrecht een stem geven. U-2B Heard! is met hun project ‘De Verbetertafel’ genomineerd voor de K.F. Hein Stimuleringsprijs. Een prijs voor welzijnsorganisaties die op een innovatieve manier bijdragen aan de zelfredzaamheid van jongeren.

U-2B Heard! is een initiatief van Don Bosco Spirit (Utrecht), waarbinnen (kwetsbare) jongeren een gezicht en een stem krijgen. De jongeren vormen een platform van ervaringsdeskundigen, die in aanraking zijn gekomen met (woon)instanties en jeugdzorg, door bijvoorbeeld het hebben van schulden of problemen thuis. Binnen het platform denken ze mee met instanties en de Gemeente Utrecht over actuele thema’s en brengen advies uit.

De Verbetertafel
De 'Verbetertafel' is een tool die kwetsbare jongeren helpt om in gesprek te gaan met instanties, waardoor ze beter gehoord worden en er sneller beslissingen worden genomen. De komende tijd wordt dit project verder uitgewerkt tot een praktisch en uitvoerbaar plan. Op 15 december krijgt U-2B Heard! hierbij begeleiding tijdens een workshop door ValueFactory, die ze samen met de andere genomineerden krijgen. De andere kanshebbers zijn Altrecht, BuurtMaaltijden en Steunpunt GGZ Utrecht. Op 17 februari 2022 presenteren de genomineerden hun plannen tijdens een feestelijke prijsuitreiking in Bibliotheek Neude. Er is € 35.000 aan prijzengeld te verdelen.

U-2B Heard! van Don Bosco Spirit (Utrecht)

K.F. Hein Stimuleringsprijs
Voor de Stimuleringsprijs riep het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden in september Utrechtse sociale en maatschappelijke organisaties op creatieve en innovatieve ideeën in te zenden die bijdragen aan de zelfredzaamheid van jongeren. Een belangrijk criterium was het betrekken van jongeren bij de plannen. Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de K.F. Hein Stimuleringsprijs uit aan Utrechtse sociale en maatschappelijke organisaties. Met de prijs zet het fonds organisaties in het zonnetje die zich op bijzondere wijze onderscheiden met innovatieve ideeën en projecten binnen de sector zorg en welzijn.

Jury
De jury bestaat uit jongeren, professionals die met jongeren werken, twee commissieleden en een commissielid als (niet stemmend) technisch voorzitter.