Wordt de volgende paus een salesiaan?

24e5822a3b9df0393066203a3bd206d7 XL

Vorige week maakte paus Franciscus bekend dat hij op 30 september een aantal nieuwe kardinalen zal creëren. Daarbij zit ook don Ángel Fernández Artime, de Algemeen Overste van de Salesianen van Don Bosco. Maar wat betekent dit juist?

Een kardinaal is na de paus de hoogste rang in de hiërarchie van de Rooms-Katholieke Kerk. Men spreekt van het creëren van kardinalen. Dat gebeurt door de paus tijdens zogenaamde consistories (een vergadering van de paus met de kardinalen). De paus heeft het alleenrecht op de creatie van kardinalen: hij beslist geheel naar eigen inzicht aan wie hij de waardigheid toekent. Op 9 juli maakte paus Franciscus 21 nieuwe namen bekend met daarbij dus onze Algemeen Overste. De nieuwe aartsbisschop van België, Luc Terlinden, staat niet op de lijst. Dat komt omdat ons land met Jozef De Kesel (76) nog een stemgerechtigde kardinaal heeft.

Salesiaanse paus?

Los van allerlei andere voorrechten beschikken kardinalen - althans zij die jonger zijn dan 80 jaar - over het recht om een nieuwe paus te kiezen. 18 van de 21 nieuwe kardinalen zijn onder de 80 jaar en hebben dus stemrecht. Don Ángel Fernández Artime (62 jaar) zal vanaf 30 september dus stemgerechtigd zijn én komt als (nieuwe) kardinaal ook zelf in aanmerking om in de toekomst de nieuwe paus te worden. Hij is echter niet de enige salesiaanse kanshebber, want er zijn in totaal 11 salesiaanse kardinalen waarvan 5 stemgerechtigden.

Een salesiaanse paus in de toekomst? Het kan dus zomaar! Al is de kans eerder klein met in totaal 137 stemgerechtigde kardinalen waarvan 5 salesiaanse. Maar zeg nooit nooit...

Salesiaanse kardinalen

Stemgerechtigd:

 • Ángel Fernández Artime (62, Spanje)
 • Charles Maung Bo (74, Myanmar)
 • Cristóbal López Romero (71, Marokko)
 • Daniel Fernando Sturla Berhouet (64, Uruguay)
 • Virgilio do Carmo da Silva 55, Oost-Timor)


N
iet-stemgerechtigd:

 • Angelo Amato (85, Italië)
 • Joseph Zen Ze-kiun (91, Hong Kong)
 • Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (80, Honduras)
 • Raffaele Farina (89, Italië)
 • Ricardo Ezzati Andrello (81, Chili)
 • Tarcisio Bertone (88, Italië)

Auteur: Tim Bex