Brief van de Algemeen Overste na kardinaalscreatie

Schermafbeelding 2023 07 14 om 09 47 47

Nu paus Franciscus bekendmaakte dat hij Algemeen Overste van de salesianen don Ángel Fernández Artime tot kardinaal zal creëren, roept dat binnen de salesiaanse beweging een aantal vragen op. Wat gaat er nu gebeuren? Wie zal de congregatie in de toekomst leiden? De Algemeen Overste reageert in een brief.

Aan alle medebroeders salesianen (SDB)
Aan de leden van de groepen van de Salesiaanse Familie
Beste broeders en zusters

Moge mijn oprechte, broederlijke en hartelijke groet ieder van u bereiken.

Na het onverwachte nieuws (vooral voor mij), waarmee de Heilige Vader Franciscus ook mijn naam bekendmaakte onder de 21 mensen die hij heeft uitgekozen om in het komende Consistorie op 30 september "gecreëerd" te worden tot kardinalen van de Kerk, moeten duizenden mensen zich hebben afgevraagd wat er nu gaat gebeuren? Wie zal de congregatie in de nabije toekomst leiden? Welke stappen staan haar te wachten?

Je zult begrijpen dat dit dezelfde vragen zijn die ik mezelf ook heb gesteld, terwijl ik de Heer in geloof dank voor dit geschenk dat paus Franciscus ons heeft gegeven als salesiaanse congregatie en als Familie van Don Bosco. Wat een grote genegenheid heeft de paus voor ons!!!

Daarom, terwijl ik God dank voor dit geschenk dat toebehoort aan de hele congregatie en aan de Salesiaanse Familie, betuig ik mijn dankbaarheid aan paus Franciscus door hem, namens alle leden van onze grote Familie, te verzekeren van een vuriger en intenser gebed voor hem. Een gebed dat, zoals ik al zei, altijd vergezeld zal gaan van onze oprechte en diepe genegenheid.

Ongeveer een halfuur na de aankondiging van de benoeming tijdens het Angelusgebed afgelopen zondag 9 juli, bezorgde de Heilige Vader mij een brief waarin hij vroeg om hem dringend te ontmoeten, om het eens te worden over de timing noodzakelijk voor mijn dienst als Algemeen Overste voor het welzijn, eerst en vooral, van de congregatie. De Paus zelf sprak mij in de genoemde brief expliciet aan op de voorbereiding en op het volgende Algemeen Kapittel dat gepland staat voor 2026.

Derhalve werd ik gistermiddag, dinsdag 1 juli, ontvangen door paus Franciscus. Ik had een broederlijke dialoog met hem. Zoals altijd toonde de paus zich aandachtig, hartelijk, een diep bewonderaar van het charisma van Don Bosco en een bijzondere genegenheid. Gevoelens die ik, namens mijzelf en namens de hele Salesiaanse Familie, beantwoordde.

Ik ben nu in de mogelijkheid om met de salesiaanse congregatie en onze Familie over de hele wereld verspreid, te delen wat de Heilige Vader mij heeft meegedeeld. Dit zijn ze:

  • We kunnen het 29e Algemeen Kapittel een jaar vervroegen, dat wil zeggen in februari 2025.
  • De Paus heeft besloten dat ik, in het belang van onze congregatie, na het Consistorie van 30 september 2023 mijn dienst als Algemeen Overste mag voortzetten tot 31 juli 2024, dat wil zeggen tot het einde van de plenaire zomerzitting van de Algemene Raad.
  • Na die datum zal ik mijn ontslag als Algemeen Overste indienen om uit handen van de Heilige Vader de dienst op te nemen die hij mij zal toevertrouwen. Dit is wat de Paus mij zelf heeft meegedeeld.
  • In overeenstemming met artikel 143 van onze Constituties, dat de bepalingen geeft in het geval van "beëindiging van het ambt van Algemeen Overste", zal mijn vicaris, don Stefano Martoglio de leiding van de Congregatie ad interim op zich nemen tot de viering van AK29.
  • Het 29e Algemeen Kapittel zal minstens een jaar voor de opening ervan door mij worden bijeengeroepen, zoals bepaald in onze Constituties en Algemeen Reglement (Reg. 111) en mijn vicaris don Stefano Martoglio zal het voorzitten.
  • Gedurende deze tijd zullen we het programma van het vastgestelde sessennium voor de animatie en het bestuur van de Congregatie blijven volgen. Om alle geplande buitengewone bezoeken af te ronden (inclusief die voor het jaar 2025), zal de Algemeen Overste, na advies van de leden van de Algemene Raad, overgaan tot de benoeming van nog een buitengewoon visitator. Op deze manier zal het mogelijk zijn om tot AK29 te komen met een volledig en geactualiseerd beeld van de situatie van de gehele Congregatie.
  • Voor alle andere elementen met betrekking tot het Algemeen Kapittel zal ik gedetailleerde informatie geven in de officiële convocatiebrief van AK29.

Tot slot rest mij nog een vraag te stellen en te beantwoorden die velen van jullie zullen hebben: welke taak zal de Heilige Vader mij toevertrouwen? Paus Franciscus heeft me dat nog niet verteld. Trouwens, met deze ruime tijdsmarge denk ik dat dit het meest opportuun is. In ieder geval vraag ik jullie allemaal, beste medebroeders en leden van de groepen van onze Salesiaanse Familie, om het gebed te blijven versterken. In het bijzonder voor paus Franciscus. Hij heeft er mij zelf uitdrukkelijk om gevraagd aan het einde van de privé-audiëntie. En ik vraag jullie ook om te bidden voor wat we dit jaar als congregatie en als Salesiaanse Familie zullen meemaken.

Tot slot vraag ik jullie ook om voor mij te bidden, geplaatst voor het vooruitzicht van een nieuwe dienst in de Kerk die ik, als zoon van Don Bosco, in kinderlijke gehoorzaamheid aanvaard, zonder dat ik ernaar gezocht of het gewild heb. Onze geliefde Vader Don Bosco is mijn getuige voor de Heer Jezus.

Ik dank u voor de genegenheid, de nabijheid die in deze dagen tot uiting komt in de vele berichten die ik van over de hele wereld heb ontvangen. Vanuit de Basiliek van Maria Hulp der Christenen stuur ik u een hartelijke en dankbare groet en vertrouw ik iedereen toe aan Haar, de Moeder, die ons zal blijven begeleiden en steunen.

Ik voel alsof tot mij dezelfde woorden zijn gericht die Onze Lieve Vrouw in de droom van negen jaar - waarvan volgend jaar het tweede eeuwfeest wordt gevierd - tegen Don Bosco zei: "Te zijner tijd zul je alles begrijpen". En we weten dat dit voor onze Vader bijna aan het einde van zijn leven gebeurde, voor het altaar van Maria Hulp der Christenen in de Basiliek van het Heilig Hart van Jezus, die de dag ervoor op 16 mei 1887 was ingewijd.

Wij leggen alles in de handen van de Heer en zijn Moeder.

Met immense genegenheid groet ik u
don Ángel Fernández Artime
Algemeen Overste van de Salesianen van Don Bosco