Youth to Connect in Turijn: “Leuk en leerzaam weekend!”

Turijn20jpeg h3o9104

[VIDEO] Op 21 oktober startte in Turijn een seminar over Safeguarding. Deze term wordt gebruikt voor het implementeren van veiligheid binnen een organisatie, zowel voor medewerkers en vrijwilligers als voor de jongeren zelf. Vier leden uit het kernteam van Youth to Connect waren bij het seminar aanwezig.

Youth to Connect is een vrij nieuwe organisatie, die dit jaar een doorstart maakte als fusie tussen SAMEN en Youth Net-NL. Het grootste deel van dit jaar stond daarom in het teken van opstart en ontwikkeling, maar ondanks dat timmerde Youth to Connect al flink aan de weg. Eén van hun belangrijkste activiteiten is het begeleiden van jongeren die ervaring willen opdoen met jongerenwerk in het buitenland. Hiervoor bieden zij het hele jaar door projecten aan voor verantwoord vrijwilligerswerk in Europa. Tijdens dit opstartjaar hadden ze al een flink aanbod van dergelijke uitwisselingsprojecten voor jongeren.

“Dit weekend in Turijn was een mooie kans om door te ontwikkelen wat betreft Safeguarding en tegelijkertijd ons projectnetwerk uit te breiden”

Marit Vogels, al enige tijd betrokken bij Youth to Connect, was als één van de vier afgevaardigden mee naar Turijn. Vanuit Don Bosco-organisaties in heel Europa kwamen jongeren samen in de bakermat van Don Bosco om meer te leren over het onderwerp Safeguarding. “Dit weekend was een mooie kans voor Youth to Connect om door te ontwikkelen rondom het onderwerp veiligheid en tegelijkertijd nieuwe mensen te leren kennen van Don Bosco-organisaties door heel Europa en zo ons projectnetwerk uit te breiden. Het was een zeer geslaagd uitstapje!” vertelt Marit enthousiast. “In onze vergadering zullen we met de rest van ons team bespreken hoe we het thema Veiligheid nog beter kunnen toepassen binnen Youth to Connect”, voegt ze eraan toe. Safeguarding betekent het bewust zijn van (het belang van) veiligheid en dit op een consequente manier toepassen voor iedereen die in contact komt met de organisatie:

Doorontwikkeling Youth to Connect
Eind november heeft het kernteam van Youth to Connect een beleidsweekend en daarin zullen de opgedane kennis en ervaring in Turijn zeker worden meegenomen. “Deze maand staat voor ons in het teken van reflectie en (door)ontwikkeling als jonge organisatie. We kijken terug op dit eerste jaar; hoe gaat het tot nu en wat zijn onze drijfveren?”, licht Marit toe. De groep zal ook hun plannen voor de komende tijd bespreken en zich daarbij met name richten op het thema ‘verantwoord vrijwilligerswerk’. Kortom, het is een spannende tijd voor Youth to Connect, die tot nu toe al liet zien flinke slagen met elkaar te kunnen maken.

Middels onderstaand filmpje krijgen we een sfeerimpressie van hun weekend in Turijn: