Dream of Don Bosco organiseert Winterkamp voor jongeren in Assel

Foto120 Klein z38fc99

Afgelopen weekend kwamen maar liefst 110 jongeren van Dream of Don Bosco bij elkaar in Assel voor het Winterkamp van 2021. Stichting Dream of Don Bosco zet zich in voor gevluchte Christenen uit het Midden-Oosten in Nederland. Activiteiten richten zich met name op de uitdagingen die dat met zich meebrengt voor de kinderen en jongeren en het bij elkaar brengen van de twee totaal verschillende culturen.

Het belangrijkste doel van Stichting Dream of Don Bosco is om gevluchte Christenen in Nederland te ondersteunen op het gebied van opvoeding, armoedebestrijding en integratie in de Nederlandse samenleving. Kinderen en jongeren uit de gezinnen van de gevluchte Christenen, leren bij Dream of Don Bosco wat het betekent om te leven naar de christelijke waarden die Don Bosco predikte en praktiseerde. Centraal staat zijn motto: “Geef me zielen, neem de rest." Tijdens het Winterkamp in Assel was er volop aandacht en onderwijs voor de jongeren op dit gebied. Samen namen ze de tijd om te groeien rondom het woord van God en te leren om goed te zijn in elke samenleving waarin ze leven.

Voor gevluchte Christenen is opnieuw beginnen en nieuwe, mooie herinneringen creëren niet zo eenvoudig. Er zijn veel moeilijkheden en uitdagingen waarmee deze kinderen en jongeren worden geconfronteerd. Ze hebben te maken met twee totaal verschillende culturen qua denken, tradities en ook qua geloof. In de bijeenkomsten van Dream of Don Bosco staat telkens de vraag centraal: hoe kunnen we deze twee samenlevingen integreren en coördineren, zonder één van de twee op te geven? Zo krijgen de jongeren een helpende hand aangereikt, waarmee zij uitdagingen en moeilijkheden op een gezonde manier het hoofd kunnen bieden.

Wil je meer weten over het werk van Stichting Dream of Don Bosco? Op hun socials vind je meer informatie.