Kinderen met én zonder beperking spelen samen bij Don Bosco

Samen20spelen w2dtglq

Voor kinderen kunnen mensen met een beperking wat vreemd zijn of soms zelfs een beetje eng. Juist daarom vindt Don Bosco Rijswijk het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met mensen die anders zijn of zich anders gedragen dan zij. Het project Ontmoeten & Beleven is erop gericht om kinderen zonder beperking in contact te brengen met kinderen met een beperking. Dit levert aan beide kanten mooie ervaringen en belangrijke levenslessen op! Resa, jongerenwerker bij Don Bosco Rijswijk, vertelt ons meer over dit bijzondere project.

“We zien vaak dat kinderen met een beperking gescheiden worden gehouden van kinderen zonder beperking. Dit gebeurt op school, maar ook bij naschoolse activiteiten, sportclubs, enzovoorts. Het effect is dat kinderen met een beperking vaak een beetje ‘vreemd’ blijven of op afstand van andere kinderen en dat is op latere leeftijd merkbaar. Wij willen juist dat kinderen op jonge leeftijd kennis maken met kinderen met een beperking, zodat ze later op basis van herkenning en gelijkwaardigheid met elkaar omgaan,” vertelt Resa. Hij is overduidelijk gedreven als het gaat om dit onderwerp.

Iedereen hoort erbij
Over de opzet van het project is goed nagedacht. Het bestaat uit acht cursussen van elk vijf lessen, waaronder een cursus apenkooien (tja, dat komt altijd van pas), een cursus yoga en een cursus fietsen. Daarnaast zijn er losse activiteiten waarbij de kinderen samen spelen en knutselen. Het mooie hiervan is dat de kinderen van elkaar leren door samen dingen te ondernemen. Wat de één wel kan, moet de ander nog leren en andersom. Zo leren ze elkaar begrijpen en versterken.

“Dit is hoe een jeugdcentrum van Don Bosco hoort te zijn; iedereen hoort erbij”

In het project worden ook kinderen van het AZC in Rijswijk betrokken. Regelmatig vertrekt er een busje naar het asielzoekerscentrum om vluchtelingenkinderen op te halen. Voor Resa is dit heel vanzelfsprekend: “Dit is hoe een jeugdcentrum van Don Bosco hoort te zijn; iedereen is welkom en dan bedoelen we echt íedereen, dus ook vluchtelingenkinderen en kinderen met een beperking. We willen niemand buiten sluiten en zo leren de kinderen dat iedereen erbij hoort, wat iemands verhaal of achtergrond ook is.” De kinderen steken ook iets op van het contact met elkaar. “Ze leren bijvoorbeeld welke soorten beperkingen er zijn (lichamelijk, geestelijk) en wat dit voor de kinderen met een beperking betekent in het dagelijkse leven. Daarbij hopen we vooral dat ze op latere leeftijd minder moeite zullen hebben met het benaderen van mensen met een beperking en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om zullen gaan,” zegt Resa.

Ouders kijken mee
Om de kennis over het jeugdwerk van Don Bosco Rijswijk onder ouders te vergroten, worden er familiemiddagen georganiseerd. Die zijn in eerste instantie gericht op ouders van kinderen met een beperking, maar ouders van de andere kinderen zijn ook welkom. Terwijl de kinderen met elkaar spelen, zitten de ouders lekker op het terras met een kopje koffie, van waaruit ze de spelende kinderen kunnen overzien. Resa: “Voor ouders is het best spannend om hun kind met een beperking ergens naartoe te brengen en het toezicht uit handen te geven, dat is heel begrijpelijk. Daarom geven wij ouders de kans om een middag mee te kijken bij Don Bosco Rijswijk en te zien waar hun kind zoveel plezier aan beleeft. Zo ervaren ze dat hun kind met een beperking ook gewoon mee kan doen bij Don Bosco en dat het een veilige omgeving is.”

“De boodschap is vooral; laat je kind genieten!”

Volgens Resa is het vooral belangrijk dat kinderen kunnen spelen en genieten: “Laatst hadden we hier een jongetje met een beperking die al meer dan een jaar niet met andere kinderen gespeeld had. Puur omdat zijn moeder geen veilige plek voor hem kon vinden om te spelen. Ze was zo blij en dankbaar dat haar zoon bij ons terecht kon! Dat is waar we het voor doen. Onze boodschap is vooral; laat je kind genieten!”

Vrienden van Don Bosco Rijswijk
Don Bosco Rijswijk doet belangrijk jeugdwerk voor kinderen met én zonder beperking in Rijswijk, Den Haag en omgeving. Draag jij dit werk een warm hart toe? Financiële bijdragen zijn hard nodig en kan al vanaf 50 euro per jaar. Meer informatie hierover vind je op www.donboscorijswijk.nl/nl/vrienden