Jongeren van Don Bosco de straat op tegen dakloosheid

Don Bosco protest Amsterdam 006

Op dinsdag 10 oktober was het Werelddaklozendag en dat hebben ze geweten in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Gouda. Daar werd actie gevoerd door organisaties die zijn aangesloten bij de coalitie SamenThuis2030, waar ook Don Bosco Straatvisie en U-2B Heard! deel van uitmaken.

Het grootste punt van de actie draaide om de zorg dat de strijd tegen dakloosheid stokt. Met een demonstratiemars gingen belangenbehartigers én dakloze mensen die middag de straat op om aandacht te vragen voor dit probleem. Samen riepen ze wethouders op om bestrijding van dakloosheid onderdeel te maken van het lokale woonbeleid en meer prioriteit te geven aan het realiseren van meer structurele huisvesting voor jongeren.

Dakloosheid is allereerst een woonprobleem
SamenThuis2030

Die claim klinkt door heel de coalitie heen. Wonen is een mensenrecht vindt SamenThuis2030 en dakloosheid zien zij als de meest fundamentele schending van dat recht. De Finse Housing First aanpak heeft aangetoond dat dakloosheid rigoureus kan worden teruggedrongen. ‘In tien jaar tijd bracht het land dakloosheid met 78 procent terug door een combinatie van politieke wil en doortastend bestuurlijk optreden en continue aandacht voor meer structurele huisvestingsoplossingen’, vertelt Valeria Sciascera, werkzaam bij Housing First Nederland.

Jongerendakloosheid
In Nederland groeit ondertussen de groep dreigend dakloze mensen. Opvangorganisaties signaleren een forse toename van het aantal jonge jongeren en verschillende organisaties geven aan dat de meest recente schatting van het CBS, die een daling van het aantal dakloze mensen suggereert, niet strookt met de werkelijkheid. De recente ETHOS telling, die harde cijfers bevat over de situatie in de regio Noordoost Brabant, wijst uit dat kinderen en jongeren bij elkaar ruim 40 procent het totale aantal dak- en thuisloze personen vormen. Het thema jongerendakloosheid is tegelijkertijd opvallend afwezig in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Er moet een omslag komen van opvang naar preventie
SamenThuis2030

Staatssecretaris Van Ooijen presenteerde op 5 december 2022 grootse ambities van 0 dakloze mensen in 2030. SamenThuis2030, de samenwerking van onafhankelijke belangenbehartigers voor dak- en thuisloze jongeren in Nederland, vindt dat er lokaal onvoldoende vaart wordt gemaakt met het realiseren van de omslag van opvang naar preventie en wonen op lokaal niveau. SamenThuis2030 waarschuwt dat halfhartig beleid dat - met de nadruk op opvang in plaats van systematische inzet op structurele woonoplossingen voor dakloze mensen - feitelijk neerkomt op voortzetting van de status quo.

Don Bosco protest Amsterdam 015
Demonstranten vielen letterlijk 'met de deur in huis' bij wethouders

Om hun oproep kracht bij te zetten, voerde SamenThuis2030 dus overal in het land actie op 10 oktober. Onder het motto 'Dakloosheid is een woonprobleem' vielen zij met de deur in huis bij verschillende wethouders. Met de verkiezingscampagne en een formatie voor de boeg en een reeks crises op het bordje van het kabinet, stelden zij dat lokale bestuurders moeten zorgen voor prioriteit en continuïteit bij het voorkomen en oplossen van dakloosheid.

Acties in meerdere steden

  • Amsterdam: Don Bosco Straatvisie organiseerde samen met jongeren met ervaringskennis een demonstratie van het Museumplein naar het Stadsloket (Stopera). Daar werd de deur met oproepen van jongeren overhandigd aan wethouder Rutger Groot Wassink. Ervaringsdeskundige jongeren deelden hun verhaal en benadrukten waarom passende woningen nu noodzakelijk zijn.
  • Utrecht: Don Bosco U-2B Heard! liep met jongeren uit hun achterban in een optocht van Leidsekade 117 naar het stadskantoor (Stadsplateau 1, Utrecht), waar zij het gesprek aan gingen met wethouder Dennis de Vries en de deur met leuzen aanboden.
  • Den Haag: Straat Consulaat organiseerde samen met andere Haagse maatschappelijke organisaties een manifestatie van Torenstraat 35A naar het Spui. Demissionair staatssecretaris VWS Maarten van Ooijen kwam langs. Het programma bevatte muziek, gedichten, toespraken en een panelgesprek tussen (ex-)dakloze mensen en politieke vertegenwoordigers, waaronder wethouder Martijn Balster.
  • Gouda: Kernkracht Midden-Holland organiseerde een wandeling van Boelekade 1 naar buurthuis de Speelwinkel (Raam 60). Tijdens de bijeenkomst hield een ervaringsdeskundige een speech. Wethouder Anna van Popering-Kalkman was aanwezig.
  • Rotterdam: Basisberaad voerde samen met andere maatschappelijke organisaties actie op Binnerotte (ter hoogte van de bibliotheek). Daar voerden ze gesprekken met stadsgenoten en de dakloze Rotterdammer. De soepbus kwam en ook de straatkapper was van de partij. Wethouder Buijt en Tjalling Vonk gingen in gesprek met Eric Verkaar, directeur van Zorgbelang, over wat nodig is in Rotterdam.